Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị Trấn Thanh Chương

C2thitran.tc@gmail.com